Одбрана на магистерска, Адам Анѓелески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 30.05.2022 (понеделник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Адам Анѓелески, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Примена на беспилотни летала за следење на изведена состојба на линиски објекти