Одбрана на магистерска, Иван Јаницки

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.12.2023. (петок) со почеток во 14.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Иван Јаницки дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Споредба на европската и македонската регулатива за противпожарна заштита на објектите”