Одбрана на докторска дисертација, м-р Цветанка Чифлиганец

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.02.2022г. (среда), со почеток од 11.00 часот во Училница бр.77 при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатката асист. м-р Цветанка Чифлиганец дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,,  Експериментално истражување и нумеричка анализа на спрегнати плочи од дрво и бетон на амбиентална температура и во пожар 

 

Join Zoom Meeting

https://gf-ukim-edu-mk.zoom.us/j/84255271970?pwd=aGlFSmN2aWtNT3Z1MmhlV1o1RHZJUT09

Meeting ID: 842 5527 1970

Passcode: 22PhD22