Одбрана на докторска дисертација, м-р Сања Спировска

Соопштение   

 

 

На ден 10.09.2019г. (вторник), со почеток  во 11.00 часот во АМФ на Градежен  факултет во Скопје , кандидатот м-р Сања Спировска дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација под наслов :

 

,,Методологија за управување со загубите на вода во водоснабдителни системи 

 

 

                                                                                 Градежен факултет