Одбарана на магистерска, Сања Карова

Датум

среда 12. април 1600
У 15:27

 УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.05.2018. (петок), со почеток  во 15.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сања Карова дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,Генетички концепт за следење на статусите на недвижностите во 4Д и 2Д катастарски системи