Објава на магистерска, Албион Далипи

СООПШТЕНИЕ

На ден 15.07.2021 (четврток), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Албион Далипи, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„Примена на сателитското позиционирање при определување на микромрежи за следење на вијадукти”