Обрана на магистерска, Иван Мицевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 24.11.2021 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Иван Мицевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Аналитичко и експериментално истражување на однесување на хемиски вградени анкери