Предавање од проф. Ахмет Сагламер: „Геотехниката и хидротехничките објекти“

Почитувани колеги,
имајќи ги во предвид тековните и планираните активности во РМ во полето на изградбата на браните, видување за „Геотехниката и хидротехничките објекти“ ќе даде проф. Ахмет Сагламер од Техничкиот универзитет во Истанбул, визитинг-професор на Градежниот факултет и Почесен член на Друштвото за геотехника на Македонија. Ве покануваме да присуствувате на предавањето што ќе се одржи во петок, 09.11., со почеток во 12 ч., во амфитеатарот на Градежниот факултет, и во кое ќе бидат прикажани некои од геотехничките проблеми што се сретнуваат при изградбата на хидротехничките конструкции, после што ќе се пренесат искуствата стекнати во изминатата деценија при изградбата на мали хидроцентрали во Турција.