Welcome to our site!

Од 1949 година, ние ги едуцираме нашите студенти

Студиски програми (за студенти запишани од 2023/2024)

Огласна табла

  0

  Години традиција

  0

  Број на дипломирани инженери

  0

  Број на доктори на технички науки

  Статии