Соопштенија

Allplan регионален студентски натпревар 2022 – во најава.

ALLPLAN STUDENT COMPETITION 2022

Повеќе информации очекувајте набрзо.