Соопштенија

Втор симпозиум SLOCOLD-MACOLD

На следниот линк е второто соопштение и образец за подготовка на реферат за вториот симпозиум во заедничка организација на Словенечкиот комитет за големи брани (SLOCOLD) и Македонскиот комитет за големи брани (MACOLD), на тема: “Водни акумулации – активна мерка за прилагодување на климатските промени, предвиден да се одржи на 4-ти декември, 2020 година преку средства за електронска комуникација (платформа Zoom).

 

plakat simpozium 2020_final