Соопштенија

Работно време на шалтерите на СТУДЕНСКА СЛУЖБА од 25.9.2018 до 28.9.2018 за запишување на зимскиот семестар

Шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА од 25.9.2018 до 28.9.2018 за запишување на зимскиот семестар ќе работат од 10,30 до 14,00 часот и тоа по следниот распоред:

На 25. септември –  Геотехника и четиригодишни студии по градежништво
На 26. септември –  третти семестар за градежништво и геодезија
На 27. септември –  петти семестар за градежништво и геодезија
На 28. септември –  втор циклус
И на 29. септември (сабота) –  втор циклус од 9,30 до 13,00 часот.