Соопштенија

Упатство за избори nа членови и претседател на ФСС на Градежен факултет – Скопје

Упатство.pdf