Uncategorized

Трет уписен рок за уписи на прв циклус 2017-2018

Во тек е пријавувањето (online на www.upisi.ukim.mk) за третиот рок на прв циклус на студии на студиските програми на Градежен факултет – Скопје.

Бројот на слободни места е прикажан во следната табела:
Студиска програма Државна квота Кофинансирање Вонредни студенти Вкупно
Градежништво 35 59 0 94
Геодезија 1 17 0 18
Геотехника 34 15 0
49
Пријавувањето на кандидатите е на 15.09.2017, а запишувањето на кандидатите е на 18.09.2017 год.
Деканат на Градежен факултет