Соопштенија

Студентска анкета за зимски семестар 2017/2018 година

  1. Логирај се на http://anketa.gf.ukim.edu.mk/ и направи ја анкетата
  2. Испечати го бар кодот на А4 бел лист
  3. При запишување на семестар (5-8.2.2018) бар кодот достави го во соодветната кутија (лоцирана до шалтерите на студентската служба)Анкетата е ЗАДОЛЖИТЕЛНА за секој студент на прв циклус на студии

Деканат на Градежен факултет – Скопје