Соопштенија

Студентска анкета за зимски семестар 2019/2020

Студентска анкета за зимски семестар 2019/2020 се спроведува од 1 до 14 февруари 2020 година

Постапка:

  1. Логирај се на http://anketa.gf.ukim.edu.mk/и направи ја анкетата пред запишувањето на летниот семестар на шалтер
  2. Испечати го бар кодотна А4 бел лист
  3. При запишување на семестарот (10-14.2.2020) бар кодот достави го во соодветната кутија (лоцирана до шалтерите на студентската служба)

Анкетата е ЗАДОЛЖИТЕЛНА за секој студент на прв циклус на студии

 

       Деканат на Градежен факултет – Скопје