Соопштенија

Студентска анкета за зимски семестар 2019/2020 година

Студентска анкета за зимски семестар 2019/2020 година

  1. Логирај се на http://anketa.gf.ukim.edu.mk/и направи ја анкетата
  2. Испечати го бар кодотна А4 бел лист
  3. При запишување на семестар (10-14.2.2020) бар кодот достави го во соодветната кутија (лоцирана до шалтерите на студентската служба)Анкетата е ЗАДОЛЖИТЕЛНА за секој студент на прв циклус на студии

Деканат на Градежен факултет – Скопје