Соопштенија

Список на примени кандидати на првиот уписен рок на третиот циклус на студии на студиската програма по Геодезија за учебната 2021/2022

Прелиминарна листа на примени кандидати – Геодезија