Соопштенија

Соопштение

 Почитувани колеги,

Водете сметка за следнава листа од предаторски списанија

ама и предаторски издавачи! На Членка на УКИМ не и доликува

(ниту на било која индивидуа што работи кај нас) да публицира

во вакви списанија. Предлагам, информацијата да ја споделите

со сите членови на академската заедница и да инсистирате врз

тоа дека, евентуално публицирање во списание или кај издавач

од горната листа нема да биде прифатено како легитимна

публикација. Впрочем, ова е трет (или четврт) пат како пишувам

на истава тема. Значи, предаторски списанија и издавачи.
https://web.archive.org/web/20 161202192038/https://scholarly oa.com/individual-journals/

 

Со колегијални поздрави.

проф. д-р Владимир Петрушевски,

 

Проректор за наука