Соопштенија

Соопштение за промена на датум за полагање на прв рок по предметот Геодезија (ГР и ГТ)

Соопштение

Првиот рок од Јунската испитна сесија за предметот Геодезија за студиските програми Градежништво и Геотехника, наместо на 11.06.2019 се преместува на 29.05.2019 со почеток во 09ч. во училна 111.