Соопштенија

Соопштение за пријавување за полагање, К-ХТО, септемвриска, 3 рок.

Целиот докумнет може да го погледнете на следниов линк.