Соопштенија

Соопштение за полагање на испити во организација на К-ХТО, ГФ, во јануарска сесија 2021 година, преку ZOOM, кај проф. Љупчо Петковски

Линк до соопштението