Соопштенија

Промоција на магистри и дипломирани студенти на Градежен факултет – Скопје – 30 мај 2022 година

Промоција на магистри и дипломирани студенти на Градежен факултет – Скопје е закажана на 30 мај 2022 година, од 11 часот, во холот на факултетот, со распоред: магистри по технички науки, па дипломирани инженери.  

  

Табела со броеви на дипломи, број кој треба да го запомните и кажете, за да ја подигнете дипломата.  

  

Дипломата се подигнува лично, или може да ја подигне лице, овластено со нотарски акт, кој ќе се приложи на промоцијата.  

  

Студентите кои имаат долг кон факултетот, треба да го подмират пред промоцијата.