Соопштенија

Промоција на алатки од проектот Виртуелни тури за бизнис култура (V-Tours) и доделување на сертификати на учесниците

Повеќе информации на следниот линк.