Соопштенија

Промена на распоред на испити Геодезија мај/јуни 2019.

Промена на Распоредот на испити од првиот рок во јунската испитна сесија, 2019 година