Соопштенија

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година  (pdf)