Соопштенија

Предметот Компјутерски апликации во геодезијата

Студентите кои го имаат избрано предметот Компјутерски апликации во геодезијата да дојдат денес на шалтер од 11-13 часот со индексот со цел да се замени предметот со некој друг.

Предметот во овој семестар нема да биде реализиран.

Продекан за настава
доц. д-р Дарко Наков

и

Предметен наставник
проф. д-р Сергеј Чурилов