Соопштенија

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ ОДРЖАНИ НА 02.12.2019 ГОДИНА

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ ОДРЖАНИ НА 02.12.2019 ГОДИНА
Првични резултати