Соопштенија

Првични резултати од изборите за претседател и членови на факултетското студиско собрание -одржани на 29.12.2020

Првични резултати