Соопштенија

Посредник.мк Ве поканува на Work & Travel презентација, која ќе се одржи онлајн на 12.01.2022 во 13 часот.

Посредник.мк Ве поканува на Work & Travel презентација, која ќе се одржи онлајн на 12.01.2022 во 13 часот. Во презентацијата ќе се осврнеме на сите важни информации околу програмата, можностите кои ви ги нуди, како и актуелните работни понуди за Лето 2022.
Би ни било особено задоволство одблизу да ви ги презентираме искуствата на студентите од изминатите години и воедно да се запознаеме со вас.

Ве очекуваме!

Meeting link:

https://meet174.webex.com/meet174/j.php?MTID=mf0c4bd76928657e0ef4c1b2da163cba7

Meeting number:

2558 967 8031

Meeting password:

EvFxkuHK628

Join from a video or application

Dial 25589678031@meet174.webex.com

You can also dial 173.243.2.68 and enter your meeting number.

Meeting password for video system

38395845

Join by phone

Use VoIP only