Соопштенија

Посета на Управата за Хидрометеоролошки Работи (УХМР).

На 19.11.2019 година во рамки на предвидените активности на наставата од предметот Хидрологија (V семестар), студентите од Градежниот факултет остварија посета на Управата за Хидрометеоролошки Работи (УХМР).
Посетата беше организирана од предметниот наставник вон. проф.д-р Виолета Ѓешовска и соработникот Бојан Илиоски. Посебна благодарност изразуваме до м-р Васко Стојов, дип.град.инж. раководител на секторот за Хидрологија и останатите колеги  од УХМР кои помогнаа во остварување на оваа посета.
78240679_2388621018069664_5454843632559325184_n