Соопштенија

Поместување на сесија август/септември

Се известуваат сите студенти на прв и втор циклус на Градежен факултет-Скопје, дека согласно одлуката на 465. седница на ННС одржана на 28.6.2018 извршено е поместување на сесијата август/септември во учебната 2017/18 година.
Распоред на испити ГР, ГТ
Распоред на испити ГД