Покриеност на настава – Менаџмент на недвижности втор циклус

Р.Бр. Предмет Предметен наставник
1 Граѓанско право Проф. д-р Родна Живковска
2 Катастар на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
3 Економија Проф. д-р Билјана Ангеловска
4 Рурална економија Проф. д-р Пеце Недановски
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности Проф. д-р Златко Србиновски
6 Геодетска мерна технологија Проф. д-р Златко Богдановски
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина Проф. д-р Дивна Пенчиќ
8 Проценка на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
9 Стратегии во руралниот и урбаниот развој Проф. д-р Билјана Ангеловска
10 Просторни модели и анализи доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
11 Современ Катастар Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
12 Енергетски ефикасни објекти Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
13 Пазар на недвижности Проф. д-р Глигор Бишев
14 Проектен менаџмент Проф. д-р Валентина Панчевска
15 Масовна проценка со ГеоИС Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
16 Дистрибуирани геоинформациски системи доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
17 Одржлив развој на рурална средина доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
18 Одржлив развој на урбана средина доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
19 Теорија на наука и методологија на истражување Проф. д-р Тодорка Самарџиоска