Покриеност на настава – Градежништво втор циклус

Покриеност на настава

Р. бр. Предмет Предметен наставник
1 Слободен изборен предмет 1 од листата на  УКИМ
2 Еластичност и гранична носивост Доц. д-р Владимир Витанов
3 Математика 2 В.проф. д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

Пресметковни методи во градежништвото Проф. д-р Лилјана Денковска
4 Челични конструкции на згради Проф. д-р Петар Цветановски
5 Теорија на површински носачи Проф. д-р Грозде Алексовски
6 Динамика на конструкции Проф. д-р Елена Думова -Јованоска
7 Претходно напрегнат бетон В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски
8 Метода на конечни елементи Проф. д-р Грозде Алексовски
9 Спрегнати конструкции Доц. д-р Денис Поповски
10 Дрвени конструкции В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски
11 Армиранобетонски конструкции Проф. д-р Горан Марковски
12 Изборен ГФ-К избор од група наставници
13 Слободен изборен предмет 2 од листата на  УКИМ
14 Изборен ГФ-К избор од група наставници
15 Изборен ГФ-К избор од група наставници
16 Изборен ГФ-К избор од група наставници
17 Изборен ГФ-К избор од група наставници
18 Изборен ГФ-К избор од група наставници
19 Пракса В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Доц. д-р Сергеј Чурилов

20 Магистерска работа избор од група наставници

 

 

Покриеност на изборни предмети и слободни изборни предмети

Р. бр. Предмет Предметен наставник
1 Методологија на истражување и пишување научен труд Проф. д-р Тодорка Самарџиоска

Проф. д-р Елена Думова – Јованоска

2 Градежна регулатива В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Доц. д-р Дарко Наков

3 Оптимизација на конструкции Проф. д-р Грозде Алексовски
4 Програмирање Доц. д-р Владимир Витанов
5 Оцена на сеизмички ризик Проф. д-р Елена Думова – Јованоска
6 Звук и акустика Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
7 Енергетска ефикасност на објекти Проф. д-р Мери Цветковска

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска

8 Проектирање на пасивни објекти Проф. д-р Мери Цветковска

проф. од Архитектонски факултет

Доц. д-р Маријана Лазаревска

9 Армиранобетонски мостови Проф. д-р Горан Марковски
10 Специјални видови бетон В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски
11 Трајност на бетонски конструкции Проф. д-р Горан Марковски
12 Санација и зајакнување на бетонски конструкции Проф. д-р Горан Марковски
13 Конструкции од лепено ламелирано дрво В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски
14 Современи методи за пресметување на бетонски конструкции В. Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Доц. д-р Дарко Наков

15 Испитување на конструкции Проф. д-р Петар Цветановски
16 Челични мостови Проф. д-р Петар Цветановски

Доц. д-р Денис Поповски

17 Челични покривни конструкции со големи распони Доц. д-р Денис Поповски
18 Специјални метални конструкции Проф. д-р Петар Цветановски
19 Алуминиумски конструкции Доц. д-р Денис Поповски
20 Композитни материјали Доц. д-р Коце Тодоров
21 Пластичност Доц. д-р Владимир Витанов
22 Пожарна отпорност на конструкции Проф. д-р Мери Цветковска
23 Однесување на конструкции на земјотрес Доц. д-р Коце Тодоров
24 Асеизмичко проектирање на загради Проф. д-р Елена Думова – Јованоска
25 Асеизмичко проектирање на инжинерски конструкции Проф. д-р Елена Думова – Јованоска
26 Мониторинг и идентификација на конструкции Проф. д-р Елена Думова – Јованоска
27 Инжинерско моделирање Доц. д-р Сергеј Чурилов
28 Ѕидани конструкции Доц. д-р Сергеј Чурилов
29 Компјутерско инженерство Доц. д-р Сергеј Чурилов
30 Нелинеарна анализа на конструкции Проф. д-р Лилјана Денковска