Соопштенија

ПОКАНА за КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА на ФСС

1. ПОКАНА за КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА на ФСС

2. Предлог – СТАТУТ на ФСС