Соопштенија

ОДЛУКА за утврдување на кандидати и членови во ФСС

Одлука за утврдување на кандидати за председател на студентско собрание