Соопштенија

ОДЛУКА за распишување избори за претседател и членови на ФСС на Градежен факултет – Скопје

Олуката може да ја погледнте на следниот линк.