Соопштенија

Одлука за поместување на трета сесија 2022

Се поместуваат термините за полагање на третата испитна сесија во учебната 2021/2022 година, односно наместо од 17 август, испитната сесија ќе започне на 22 август 2022 година.

Одлука за поместување на трета сесија 2022 (документ)