Соопштенија

ОДЛУКА за начинот на изведување на наставата во учебната 2022/2023

Одлуката може да се погледне на овој линк.
Одлука за изведување на наставата во 22-23