Соопштенија

ОДЛУКА за избор на стипендисти на Градежниот факултет на прв циклус студии на Градежниот факултет во учебната 2022/2023

Одлука стипендисти гф