Соопштенија

ОДЛУКА за избор на корисници на стипендија која ја доделува Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” Скопје

Одлука стипендисти уким