Соопштенија

Одбрана на магистерска, Филип Спасовски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.03.2024. (среда) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Филип Спасовски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Оцена на состојбата на коловозната конструкција според индексот на состојбата на коловозот