Соопштенија

Одбрана на магистерска, Софија Урумовска

одбрана на магитсерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.03.2024. (вторник) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Софија Урумовска дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Методи за минимизирање на ризици од одрони кај објекти од патна инфраструктура