Соопштенија

Одбрана на магистерска, Павле Павловски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.03.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Павле Павловски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Хидрауличка анализа на водотек во зона на мостови