Соопштенија

Одбрана на магистерска, Мартин Георгиески

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.03.2024. (четврток) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мартин Георгиески дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Намалување на трошоците за изградба на станбени згради со примена на локални градежни материјали