Соопштенија

Одбрана на магистерска, Мартина Спасовска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.02.2024. (пoнеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Мартина Спасовска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Анализа на појава на пукнатини при рана старост на бетонот предизвикани од спречени деформации”