Соопштенија

Одбрана на магистерска, Марија Галевска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.12.2023. (петок) со почеток во 13.30 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Марија Галевска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Определување на чувствителност на вибрации на меѓукатни конструкции преку мониторинг