Соопштенија

Одбрана на магистерска, Исидора Митровска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.01.2024. (петок) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Исидора Митровска

 дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,СПОРЕДБЕНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА НА РАЗЛАДНА КУЛА СПОРЕД МСК И ЕВРОКОД 8