Соопштенија

Одбрана на магистерска, Илија Ѓерѓев

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.12.2023. (вторник) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Илија Ѓерѓев дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Дефинирање на геотехнички ризици при изведба на објекти од високоградбата”