Соопштенија

Одбрана на магистерска, Ивана Миланкова

одрбана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.01.2024. (пoнеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Миланкова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Методологија за димензионирање на велосипедски и пешачки патеки на примарна градска патна мрежа